Archive for the ‘λαθρομετανάστευση’ Category

Μεταναστευτικοῦ ἐποικισμοῦ ἐπιλεγόμενα – Γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν προπαγάνδα τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ»

27 Αὐγούστου 2011

1. Ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ δημοκρατία

Νὰ ξεκαθαρίσουμε τοὺς στοιχειώδεις πολιτικοὺς ὅρους. Δικαίωμα ψῆφου τῶν ἀλλοδαπῶν τριτοκοσμικῶν ἐποίκων σημαίνει κατάργησι τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς δημοκρατίας. Δημοκρατία σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν τὸ αὐτεξούσιον, τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα, οἱ Βέλγοι γιὰ τὸ Βέλγιο καὶ οἱ Πακιστανοὶ γιὰ τὸ Πακιστάν. Δὲν εἶναι ἄποψις, εἶναι ὁρισμός. Τελεία.

Ἄποψις εἶναι τὸ νὰ πεῖτε ὅτι δὲν εἶσθε δημοκράτες ἀλλὰ ὀπαδοὶ τῆς παγκόσμιας δικτατορίας. Ὅτι ἐπιθυμεῖτε τὴν κατάργησι ὅλων τῶν φιλελευθέρων πολιτικῶν ἰδεωδῶν, καὶ πρὸ παντὸς τῆς ἀρχῆς τῆς ἐθνικῆς αὐτοδιαθέσεως, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀγωνίστηκε ὁ εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς καὶ οἱ πατέρες μας στὸ πεδίο τῆς μάχης. Δικαίωμά σας, ἀλλὰ νὰ ὀμολογεῖτε ὅτι εἶστε φασίστες ἰμπεριαλιστὲς καὶ ὄχι δημοκράτες, γιὰ νὰ ξέρουμε ἐπὶ ποίας βάσεως συζητοῦμε.

Μιὰ ἀπορία ἔχω, καὶ παράπονο -τὸ λέω, μὲ πληγώνει. Γιατί τέτοιο μίσος γιὰ τὴν ἴδια σας τὴν Μάνα ποὺ σᾶς γέννησε καὶ σᾶς ἔθρεψε; Γιατὶ τέτοιο μίσος γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς παπποῦδες σας, γιατὶ τέτοιο μίσος γιὰ τὸν ἴδιο σας τὸν τόπο; Τέτοιο μίσος, τὴν ἴδια σας τὴν Μάνα, νὰ ποδοπατάτε τὰ φυλαχτὰ ποὺ σᾶς ἄφησε, ποτισμένα με τὰ δάκρυά της, νὰ τῆς ξεσκίζετε τὰ ροῦχα καὶ νὰ τὴν πετάτε στὶς ὀρδὲς τῶν ξένων καννιβάλων; Τέτοιο μίσος γιὰ τοὺς συμπολίτες σας, τὰ ἀδέλφια σας, τὸν ἴδιο σας τὸν ἑαυτό, γιατί; Γιατί; Γιατί;

αλλοδαποί εισβολείς

* * *

2. Jus soli (Δίκαιον ἐδάφους)

Κόκκινη κάρταἈπορία.

Κατὰ τοὺς παρανοϊκοὺς Ἀλιβιζάτους καὶ Καμπύληδες, ὁ ξένος ΙΚΕΤΗΣ ποὺ προσφεύγει στὴν αὐλὴ τοῦ νοικοκύρη, δὲν ἔχει μόνον ΕΛΠΙΔΑ γιὰ ἕνα κατάλυμα κι ἕνα πιάτο φαΐ, μέχρι νὰ μπορέσῃ νὰ τραβήξῃ τὸν δρόμο του, ἀλλὰ καί… «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» νὰ καταλάβῃ καὶ νὰ ΔΙΟΙΚῌ τὴν οἰκία τοῦ νοικοκύρη; «Δικαίωμα» νομῆς καὶ ἰδιοκτησίας;

(Καὶ τὸ ἕνα πιάτο φαῒ ἔχει καὶ αὐτὸ ἀκόμη ὅρια, βεβαίως. Ἐὰν ὁ νοικοκύρης δῇ τὰ στίφη ὅλης τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς σὰν σύννεφο ἀκρίδες νὰ ὁρμοῦν στὸ ὑποστατικό του, θὰ κλειδαμπαρώσῃ φράχτες καὶ πόρτες καὶ παράθυρα καὶ θὰ βάλῃ τοὺς φύλακες στὸ μονοπάτι, σὲ θέσι μάχης. Πρέπει κι αὐτὸς νὰ προστατέψῃ τὴν οἰκογένειά του.)

Ἀπορία.

Ἐὰν πιάσῃς δουλειὰ στὸ Λονδίνο, τώρα ποὺ ἔχουμε Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι καὶ παγκοσμιοποίησι, δικαιοῦμαι νὰ καταλάβω τὸ οἰκόπεδο καὶ τὸ ἐξοχικό σου στὴν Μονεμβασιά, καὶ νὰ τὸ γράψω ἰδιοκτησία μου, ἀφοῦ ἐγὼ θὰ εἶμαι κάτοικος Ἑλλάδος ἐνῷ ἐσὺ ὄχι;

Ἀπορία.

Ἀφοῦ εἶναι… «δημοκρατικὸ δικαίωμα», κατὰ τοὺς παρανοϊκοὺς Καμπύληδες, τοῦ κάθε Πακιστανοῦ ἢ Νιγηριανοῦ ἢ Κινέζου νὰ διαλέγῃ ὁποιαδήποτε ἰθαγένεια (sic) τῆς ἀρεσκείας του, καὶ νὰ γίνεται Ἕλληνας, Βέλγος ἢ Καναδός, ὅπως διαλέγει ὁμάδα καὶ γίνεται Παναθηναϊκός, Ὀλυμπιακὸς ἢ ΑΕΚ, μποροῦμε ἄραγε νὰ διαλέγουμε καὶ οἰκογένεια καὶ νὰ δηλώσω ἐγὼ π.χ. υἱὸς καὶ κληρονόμος Βαρδινογιάννη; (Μᾶλλον, προτιμῶ Λάτση, διότι εἶμαι φιλότεχνος καὶ ἔχουν θαυμαστὴ συλλογὴ ἔργων τέχνης καὶ ἀρχαίων.)

* * *

3. «Δικαίωμα»

αλλοδαποίΔὲν καταλαβαίνω τὴν λέξι «δικαίωμα».
Πρόκειται, πράγματι, γιὰ πρωτόγονο, προ-πολιτικὸ ὅρο. (Βλέπε καὶ Χρῆστος Γιανναρᾶς, «Ἡ ἀπανθρωπία τοῦ δικαιώματος». Ἄκου καὶ ραδιοφωνικὴ ἐκπομπή στὸ ΣΚΑΪ: ἐκπομπὴ 14, «Ἀτομικὰ δικαιώματα».)

Τὸ παιδὶ ἔχει, ἔναντι τῶν γονέων, δικαιώματα, τὰ ὁποῖα διὰ τῆς βίας διεκδικεῖ καὶ κατακτᾷ;
Ἤ ἔχει κληρονομιά, καὶ ἐλευθερίες;

Ἀπὸ τὸν πατέρα μου δὲν ὑφαρπάζω «δικαιώματα».
Ἀπὸ τὸν πατέρα μου ἔχω κληρονομιά -τὸ ζῆν, τὸ εὐ ζῆν, μέχρι καὶ τὸ οἰκόπεδο.
Κληρονομιὰ καὶ εὐγνωμοσύνη καὶ χρέος.

Ἔχει, μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ὁ πολίτης ἀπὸ τὴν Πατρίδα, ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν Μητέρα Γῆ, δικαιώματα;

Δὲν εἶμαι ἅρπαγας νομάς. Καὶ δὲν θέλω νὰ μὲ ὑποβιβάζουν σὲ τέτοιον.
Εἶμαι ἀριστοκράτης κληρονόμος.

* * *

4. Αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν

Ξένε!Εἶμαι ρατσιστής;
Δὲν ξέρω.
Καλύτερα ὅμως ρατσιστής, φασίστας, ναζιστής, μισάνθρωπος, παρὰ σιχαμερὸς μισέλληνας καὶ χαμερπὴς γραικύλος.
Ἐσὺ μοῦ παίρνεις τὸ σπίτι μου, χαντακώνεις τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μου, καὶ μὲ ρωτᾶς ἂν εἶμαι φασίστας;
Καὶ τοῦ Χίτλερ, καὶ τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Ταμερλάνου καὶ τοῦ Ἴντι Ἀμὶν Νταντὰ ὁπαδὸς θὰ γίνω, γιὰ νὰ σώσω τὰ παιδιά μου.

Οἱ χρυσαυγίτες εἶναι καλοί;
Δὲν ξέρω. Καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι ἔχουμε πόλεμο.

Σήμερα οἱ Θερμοπύλες τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας.
Καὶ τὴν ἀσπίδα ποὺ μᾶς προστατεύει τὴν κρατᾷ ὁ παραστάτης συμπολεμιστής μας χρυσαυγίτης (καὶ ὅποιος ἄλλος ἔχει ἑλληνικὴ καρδιά).

Ζήτω ἡ Νίκη!

* * *

5. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ρατσιστές; Φταῖνε οἱ Ἑβραῖοι;

Ἅγιος ΠαντελεήμωνΟἱ Ἕλληνες φυσικὰ καὶ δὲν εἴμαστε ρατσιστές, ἀφοῦ ἔχουμε δεχθεῖ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδρασι ἑκατομμύρια τριτοκοσμικῶν ἀφροασιατῶν μουσουλμάνων. Γιὰ νὰ ἀνεχόμαστε κάτι τέτοιο, μᾶλλον καρπαζοεισπράκτορες «self-hating» ἑλληνοφοβικοὶ εἴμαστε, παρὰ ρατσιστές.

Ὅσο γιὰ τοὺς Ἑβραίους, καλὰ θὰ κάναμε νὰ παίρναμε μαθήματα ἀπ᾿ αὐτούς, ἀντὶ νὰ τοὺς κατηγοροῦμε. Καὶ γιὰ τὸ ἐρώτημα ποιὸς φταίει, νὰ κοιτάζαμε τὸν καθρέπτη.

Ἔ λοιπὸν ναί, εἶναι καιρὸς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἀντισημιτικὲς προκαταλήψεις. Καὶ μάλιστα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐθνικιστές. Τὸν βλακώδη ἀντισημιτισμὸ τοῦ εἴδους «ἀμερικάνοι-ἑβραῖοι, φονιάδες τῶν λαῶν» (ζήτω ὁ πατερούλης Στάλιν), «Ἀραφάτ, Καντάφι, Σαντάμ, Ἄραβες μουσουλμάνοι ἀδέλφια μας» κ.λπ. ἂς τὸν ἀφήσουμε στὸ ΚΚΕ καὶ στὴν λοιπὴ παρανοϊκὴ Ἀριστερά.

Εἶναι δυνατὸν κύριε νὰ ἀδιαφορῇς, ἔτι δὲ μᾶλλον νὰ συνηγορῇς στὴν εἰσβολὴ καὶ κατάληψι τοῦ τόπου σου ἀπὸ ἑκατομμύρια τριτοκοσμικοὺς ἀφροασιάτες μουσουλμάνους, καὶ νὰ σὲ ἐνοχλοῦν ἑκατὸ φιλήσυχοι ἑλληνοεβραῖοι, οἱ ὁποῖοι, πάππου προς πάππο ἐν Ἑλλάδι, τιμοῦν τὶς οἰκογενειακές τους παραδόσεις (καὶ καλὰ κάνουν);

Ἐμένα οἱ μὲν ἑλληνοεβραῖοι δὲν μὲ ἐνοχλοῦν (οὔτε οἱ Ἰσραηλινοί, μὲ τοὺς ὁποίους σήμερα ὑπάρχουν δυνατότητες ἐπωφελοῦς στρατηγικῆς συνεργασίας), οἱ δὲ λαθρομετανάστες μὲ ἐνοχλοῦν καὶ ἀπειλοῦν τὸ μέλλον μου, ἀλλὰ δὲν τοὺς μισῶ. Ἀδιάλλακτα καὶ ἀνελέητα μισῶ ὅμως καὶ ἐχθρεύομαι τοὺς πραξικοπηματίες «Ἕλληνες» ποὺ ἔβαλαν σκοπό, τὴν γωνίτσα αὐτῆς τῆς γῆς ποὺ ἔσπειραν οἱ πρόγονοί μου μὲ τὰ κόκκαλά τους καὶ πότισαν μὲ τὸ αἷμά τους γιὰ νὰ τὴν νοικοκυρέψουν καὶ νὰ μεγαλώσουμε ἐλεύθερα τὰ παιδιά μας, τὴν γωνίτσα αὐτῆς τῆς γῆς νὰ τὴν κάνουν οἱ προδότες τριτοκοσμικὴ καταβόθρα καὶ κολαστήριο ψυχῶν.

Advertisements

Ὁ self-hating Greek καὶ ἡ ψυχανωμαλία τῶν «ἀντιρατσιστῶν»

27 Αὐγούστου 2011

Ἐκοίταζα φρίττων τὸ ἀηδὲς δημοσίευμα τῶν «Νέων», μὲ τὸ ὑποθετικὸ ἑλληνικὸ διαβατήριο ἑνὸς τριτοκοσμικοῦ ἀφροασιάτη βαρβάρου μουσουλμάνου κάφρου μὲ τουρμπάνι στὸ κεφάλι καὶ ὄνομα… «Γιῶργος Ἕλληνας». [1]

Ὄχι, ἡ ἐφημερὶς δὲν ἤθελε νὰ χλευάσῃ τὸ νομοσχέδιο καὶ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ φρίξουμε γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη κατάληψι καὶ καταπάτησι τῆς πατρίδος μας καὶ γενοκτονία τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἡ ἐφημερὶς προέβαλλε τὴν ἀνωμαλία αὐτὴ ὡς κάτι τι θετικόν!

Ὁ «Γιῶργος ὁ Ἕλληνας»! Μά τὸν Δία, τέτοια ψυχανωμαλία μίσους κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ, μόνον οἱ νεοέλληνες «προοδευτικοὶ» ἔχουν, σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Τέτοιο σύμπλεγμα μειονεξίας καὶ αὐτοκαταστροφικὴ μανία, δὲν ὑπάρχει ἀλλοῦ.

Δὲν εἶναι ἰδεολογικὸ τὸ πρᾶγμα, ὅταν φθάνουμε ἐδῶ. Εἶναι καθαρῶς ψυχιατρικό. Μόνον οἱ ἑβραῖοι ἔχουν κάτι ἀντίστοιχο [2] (ἀλλὰ ἐκεῖ εἶναι περιθωριακὴ ψυχασθένεια, ὄχι πολιτικὸ- ἰδεολογικὸ- οἰκονομικὸ κατεστημένο), τὸν «self-hating Jew». Ὁ ἑβραῖος ποὺ λέγει, γιὰ νὰ μὲ μισοῦν καὶ νὰ μὲ βασανίζουν ἔτσι, ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους καὶ τοὺς Ρωμαίους μέχρι τοὺς ναζί, ἐγὼ φταίω. Δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τοῦ μίσους καὶ τῶν προκαταλήψεων καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν ἀρνητικὴ εἰκόνα του. Τὸ νὰ εἶσαι ἀνεπαρκής, ἐλαττωματικός, εἶναι εὐκολία· παύεις νὰ ἔχῃς ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου.

Τὸ ψυχανώμαλο ἀνθελληνικὸ μίσος τῆς «ἐκσυγχρονιστικῆς» ἀριστερᾶς καὶ τῆς ἐλευθεριακῆς δεξιᾶς, μίσος κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ ἐπίσης, ἀπὸ Ἕλληνες τὴν καταγωγὴ ἐν προκειμένῳ, ἔχει ἀντίστοιχα ψυχολογικὰ αἴτια. Τὸ θέμα τὸ ἔχει ἀναπτύξει καὶ ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Ρωμανὸς, στὴν μελέτη του «ὁ ἑλληνικὸς ἀνθελληνισμὸς» καὶ ἀλλοῦ (βλ. τὸ βιβλίον του «Ἐθνοκτονία ἐν ἐξελίξει», ἐκδ. Πελασγός, 2009). Ὁ ἀδύναμος νεοέλληνας ἀδυνατεῖ νὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τῆς ἀρχαίας δόξης. Ἀδυνατεῖ νὰ σηκώσῃ τὴν σημασία τῆς ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς γιὰ τὴν παγκόσμια Ἱστορία καὶ τὸν σύγχρονο κόσμο. Ἀδυνατεῖ νὰ σηκώσῃ τὶς -ἐν μέρει δίκαιες ἐν μέρει ἄδικες- ἐπικρίσεις τῶν ξένων γιὰ τὸ ὅτι εἶναι ἀνάξιος τῶν προγόνων του καὶ αὐτοῦ ποὺ περιμένουν οἱ ἄνθρωποι ὅλης τῆς οἰκουμένης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν ἀρνητικὴ εἰκόνα του, μισεῖ δὲ τὴν θετικὴ εἰκόνα του. Μισεῖ τὸν Ἕλληνα, θέλει νὰ ἐκλείψῃ ὡς Ἕλλην, νὰ γίνῃ νεοέλληνας, τσιφτετέλληνας καὶ γυφτέλληνας, πακιστανέλληνας «νέος Ἕλληνας» τοῦ ΠΑΣΟΚ, νὰ χαθῇ ὡς καὶ ἡ ράτσα του, νὰ ἐξαφανισθῇ, γιὰ νὰ μὴν τὸν βλέπουν καὶ τοῦ ζητοῦν εὐθύνες.

Ὁ ἐθνομηδενισμὸς εἶναι ψυχικὴ ἀνωμαλία.

[1] Σχετικῶς:
α) Νικολέττα Μουτούση, «Η πενταετία κλειδί για την ιθαγένεια», «Τα Νέα», 5-2-2010: «Το τελικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση υπηκοότητας σε 500.000 μετανάστες». Τὸ πρωτοσέλιδο τῶν «Νέων» μὲ τὴν περὶ οὗ ὁ λόγος εἰκόνα, ἐδῶ.
β) Φαῆλος Μ. Κρανιδιώτης, «Η καθεστωτική ψευδοαριστερά, ο «Γιώργος ο «Έλληνας» και η Μεντινέ Μεμί», Antinews, 7-2-2010.

[2] Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι δύο λαοὶ μὲ τόσο μακραίωνη καὶ γεμάτη περιπέτειες ἱστορία, ἀλλὰ καὶ πολύτιμη καὶ βαριὰ κληρονομιά, οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑβραῖοι, παρουσιάζουν τέτοια συμπτώματα ψυχανωμαλίας.

ΜΚΟ: Οἱ ἐργολάβοι τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ»

27 Αὐγούστου 2011

[Γράφει ὁ Α. Φαρ. Τὸ ἄρθρο ἐγράφη τὶς ἡμέρες ποὺ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ν.Δ. (βλ. τελευταία παράγραφο) καὶ μὲ ἀφορμὴ κάποια «ρατσιστικὰ» ἐπεισόδια στὸν Νέο Κόσμο.]

Ἅγιος Παντελεήμων

Τὸ ἀνυπότακτο χωριὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα

Παραμύθια της Χαλιμάς.

Πριν να πω κάτι άλλο.
Ο ισχυρισμός ότι η αστυνομία φυγαδεύει φασίστες, συνεργάζεται με
φασιστικές παρακρατικές ομάδες κλπ – είναι τερατώδης
και απευθύνεται σε λοβοτομημένους.
Η αστυνομία είναι ένας κρατικός κατασταλτικός μηχανισμός –
δημόσιο όργανο του κράτους
και αυτό αρκεί.
Τα υπόλοιπα είναι απιθάνου μεγέθους ηλιθιότητες.
Η απορία δεν είναι ότι κάποιοι – επι πληρωμή – διαδίδουνε αυτή την
χονδροειδή προπαγάνδα –
αλλά ότι υπάρχουνε άνθρωποι που την χάβουνε.
Η γιαγιά μου τους ονόμαζε χάπατα.

Δεν υπάρχουνε οργανωμένες φασιστικές ομάδες στην Ελλάδα – δεν
υπάρχουνε φασίστες. Yπάρχει μόνο μία – η Χρυσή Αυγή – ασήμαντη
και χωρίς πολιτική επιρροή και πουθενά –
που μαζεύει και αδρανοποιεί εξατομικευμένες άγριες περιπτώσεις
αποκλειστικά φτωχών νέων.
Υπογράφει δε εμφατικά τις εκδηλώσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος –
με ανακοινώσεις, λόγους, τύμπανα και σημαίες.

Πρέπει λοιπόν –
αυτό που μας λείπει να το δημιουργήσουμε.

Τα γεγονότα του Νέου Κόσμου μιλάνε από μόνα τους.
Αρκεί ασφαλώς να έχη κανείς τα μάτια του ανοικτά – κι όχι κλειστά
από το βουλοκέρι της νεοτάξ.

Ποιοί ήταν αυτοί οι φασίστες που έδρασαν στο Νέο Κόσμο;
Απάντηση:
κανείς δεν λέγει. Φασιστοειδή γράφουνε, μάλλον Χρυσαυγίτες
διαβάζω αλλού.
Ανώνυμοι φασίστες λοιπόν, φασιστοειδή κλπ.
Τί έκαναν στον Νέο Κόσμο;
Λεηλατήσανε 2 μικρά μπακάλικα, αλλού 3, αλλού 4 και σε
άλλες ανακοινώσεις 6.
6 μπακάλικα όλα σε μία γωνία – Κοσομούλη και Τάδε -.
Πώς τους ξεχωρίσανε ότι είναι φασίστες;
Φορούσανε φουλ φαίης κράνη και φωνάζανε έξω οι ξένοι.
Πόσοι ήσαν;
20 – 60. Σε άλλες ανακοινώσεις 20, σε άλλες
περισσότεροι.
Τί έκαναν οι οργανωμένοι φασίστες μετά την επιδρομή;
Κρύφτηκαν σε παρακείμενη πολυκατοικία!

Πόσοι συνελήφθησαν;
8 – 6 Αλβανοί και 2  Έλληνες – τους αφήσανε αργότερα.
Πόσες καταγγελίες κατά οργανωμένης φασιστικής
επίθεσης έγιναν;
Μερικές εκατοντάδες, όλες καλοπληρωμένες.
Ποιός αναμετάδωσε την είδηση οτι στην Ελλάδα τώρα
δέρνουνε Αραβες Μουσουλμάνους;
Το Αλ Τζαζίρα.
Πώς ξεκίνησε η είδηση;
Θανάσης Κούρκουλας, ομιλητής από τη ΔΕΑ,
Θανάσης Κούρκουλας από την Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»,
Θανάσης Κούρκουλας Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ,
Θανάσης Κούρκουλας Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών
Θανάσης Κούρκουλας υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), για αλλοδαπούς.
Πόσα βγάζουνε το μήνα οι πράκτορες;
Δεν ξέρω.

* * *

Δεν βαριέσαι –
περιμένοντας τις βραστές πατάτες μου – να σας πω πώς
γίνεται
η δουλειά.

Οι μετανάστες – θύματα κυρίως των Κουρκουλάδων και
των ομοίων τους –
σε περίπτωσι βιαίων επεισοδίων – τηλεφωνούνε
πρώτα
στις νεοταξικές ΜΚΟ.
Αν και πότε θα πάρουνε την αστυνομία –
τι θα πούνε κλπ –
όλα αυτά υπαγορεύονται από τους νταβατζήδες
των μεταναστών.

Δεν φταίνε φυσικά σε τίποτα οι μετανάστες –
σε ανάγκη βρίσκονται –
αρπάζουνε την μικρή βοήθεια που τους δίδεται –
όπου την βρούνε –
όπως θα έκανα και εγώ στην θέσι τους.
Επίσης – ορισμένες, ελάχιστες από τις ΜΚΟ που
ασχολούνται με τους μετανάστες
και τα προβλήματά τους – παρέχουνε
αληθινές και καλές υπηρεσίες.
Όχι όμως αυτές που καθοδηγούνται από
τα νεοταξικά ιδεολογήματα –
και που δυστυχώς κυριαρχούνε.

Όταν φτάσουνε από τα παρακείμενα γραφεία και
στέκια – οι νταβατζήδες της νεοτάξ –
( υπάρχουνε τέτοια δεκάδες σε όλη την Αθήνα ) –
κόβουνε την κατάστασι –
οδηγούνε τους ανθρωπους στα νοσοκομεία –
ώστε στην ανακοίνωση να υπάρχουνε
οπωσδήποτε θύματα –
και ειδοποιούνε την αστυνομία –
την οποία παρακολουθούνε και ελέγχουνε
καθ όλη την διάρκεια
των «ερευνών».

Έτσι δημιουργούνται οι «επιθέσεις φασιστοειδών».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα
του Νέου Κόσμου.
Ο Κούρκουλας – που έφτασε πρώτος – στην αρχή
μίλησε για επίθεσι της Χρυσής Αυγής.
Αργότερα – απέσυρε την Χρυσή Αυγή.
Ο αδελφός του θύματος – Σύρος – δήλωσε ότι
κυνηγήσανε τους δράστες –
οι οποίοι κρύφτηκαν σε μία παρακείμενη
πολυκατοικία. Την ώρα της
δηλώσεως – ήσαν ακόμα στην
πολυκατοικία – απ έξω δε – αστυνομία,
Σύροι και
ο Κούρκουλας με τους δικούς του.

40 φασίστες με στολές και κράνη – μάλλον της
Χρυσής Αυγής, όχι της Χρυσής Αυγής,
φασίστες γενικώς – ανώνυμοι, όπως οι
ανώνυμοι αλκοολικοί –
που μετά το «πογκρόμ» –
κρύβονται σε μιά πολυκατοικία για να μην φάνε
ξύλο!

Αυτά – τα υπόλοιπα είναι αυτονόητα.

Με αυτά – την πλημμύρα των μαϊμού φασιστοειδών
του Κούρκουλα, του Σύριζα,
και των λοιπών – είναι πολλά τα χρήματα –
800.000 κόσμος –
εκτός προγράμματος –
ψηφίζουνε ελευθέρως Σαμαρά –
τον δεξιό ηγέτη της αντιπολιτεύσεως. Και τον
ψηφίζουνε –
αυτόν και όχι την Θεοδώρα –
παρά τις πιέσεις, την προπαγάνδα,
τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις, τα εκβιαστικά
της τηλεόρασης, τους
μεγαλοδημοσιογράφους και τις
εφημερίδες τους.

Αλλά ιδρώνει το αυτί των πρακτόρων και των χάπατων;

Ξεσηκώνεται η ελληνική κοινωνία ενάντια στον μεταναστευτικό εποικισμό

3 Νοεμβρίου 2007

Ρεσάλτο και ‘Αρδην

Και οι αριστεροί (Θύμιος Παπανικολάου και Γιώργος Καραμπελιάς, «Ρεσάλτο» και «’Αρδην»- «Ρήξη») ξεσηκώνονται κατά της λαθρομετανάστευσης (μαζικός μεταναστευτικός εποικισμός αφανισμού της χώρας)!

Μετά την επιτυχημένη δημόσια εκδήλωση του «Ρεσάλτου» για την λαθρομετανάστευση, τώρα και ο Γιώργος Καραμπελιάς του «Άρδην» και της «Ρήξεως» θέτει επιτέλους το ζήτημα στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου:

Μεταναστευτικό: Επιτέλους, η συζήτηση ανοίγει
του Γιώργου Καραμπελιά

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Διότι εμείς οι Έλληνες εθνικιστές τά λέμε χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα οι αφελληνισμένοι διεθνιστές και λοιποί πράκτορες του διεθνούς καπιταλισμού μάς έβριζαν ως φασίστες, ρατσιστές και δεν ξέρω τι άλλο! Αλλά τα ψέμματα και η προπαγάνδα της ροζ αριστεράς του Κολωνακίου και των νεοφιλελεύθερων συντρόφων τους, αλλά και των «χρήσιμων ηλίθιων» αναρχοαριστεριστών των Εξαρχείων, δεν μπορούν να κρατούν για πάντα. Οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν ότι εμείς οι Έλληνες εθνικιστές δεν λέμε παρά το αυτονόητο για κάθε δημοκρατική, ευνομούμενη ευρωπαϊκή πολιτεία.

Επιτέλους λοιπόν, ανοίγει η συζήτηση σε ολόκληρη την κοινωνία και το πολιτικό φάσμα.

Διαμαρτυρία για την λαθρομετανάστευση (Αιγάλεω, Οκτ. 2007)

Γιάννης Κολοβός

Οι επιστημονικές αναλύσεις του κοινωνιολόγου και συγγραφέως Γιάννη Κολοβού, πραγματικά τσακίζουν κόκκαλα· καταρρίπτουν πλήρως τα φούμαρα των λαθρομεταναστολάγνων Παυλόπουλο, Αλαβάνου κ.λπ. συνθηματολογούντων επαγγελματιών «αντιρατσιστών». (Ο Γιάννης Κολοβός είναι και συγγραφεύς του εξαιρετικού βιβλίου: «Το κουτί της Πανδώρας: Παράνομη μετανάστευση και νομιμοποίηση στην Ελλάδα», εκδ. Πελασγός, 2003.) Πρόσφατη αρθρογραφία:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ: ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Του Γιάννη Κολοβού
(«Ελεύθερος Κόσμος», 2-9-2007)

Με αφορμή μία επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή για την μετανάστευση
του Γιάννη Κολοβού

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΙΓΑΛΕΩ: ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
(«Ελεύθερος Κόσμος», 30-10-2007)

Ντόρα Μπακογιάννη (!)

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους παράνομους μετανάστες», δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη
(in.gr, 30-10-2007)

Η ΝΤΟΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΣΑΡΚΟΖΙ
(«Ελεύθερος Κόσμος», 3-11-2007)

Μέχρι και η… Ντόρα λοιπόν, αναγκάστηκε να παραδεχτεί το αυτονόητο! Πώς να το κάνουμε, δεν μπορεί άλλο η Ελληνική κοινωνία, φοβούμενη την προπαγάνδα της χούντας των διαπλεκομένων «εκσυγρχρονιστών» «προοδευτικών», να κλείνει τα μάτια μπροστά στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα που απειλεί να μάς αφανίσει! Κάποτε έπρεπε κι εμείς επιτέλους να ξυπνήσουμε!

Σημείωση:
Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πόσο ευεργετική για την δημοκρατία μας και τον δημόσιο διάλογο ήταν η είσοδος του ΛΑΟΣ στην Βουλή και στο πολιτικό προσκήνιο. Επιτέλους, γίνεται δημόσιος διάλογος, σε όλους πια τους χώρους, για τα φλέγοντα προβλήματα της πατρίδος μας, για τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό το κατεστημένο επέβαλε σιωπή. Ναι, χάρη στον ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη. Έγινε η πρώτη ρωγμή στο κατεστημένο, στις 16 Σεπτεμβρίου. Η συνέχεια θα είναι αλυσσιδωτή. Καταρρέει πλέον η χούντα της αριστερονεοφιλελεύθερης προπαγάνδας. Η δημοκρατία μας άρχισε να ξαναβρίσκει την πολιτική της υγεία.

Ξέρω ότι πολλοί εθνικιστές είναι δυσαρεστημένοι που ο ΛΑΟΣ δεν εκφράζει απόλυτα σκληροπυρηνική στάση. Θα έπρεπε; Δείτε το αποτέλεσμα. Χωρίς καθόλου να προδώσουμε στο παραμικρό την ουσία των αρχών μας, κατορθώσαμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να διαδώσουμε δημοκρατικώς τις ιδέες μας και την πολιτική μας, να θέσουμε την εθνική πολιτική στο προσκήνιο. Χάρη στην σύνεση του «επιπόλαιου» Γιώργου Καρατζαφέρη. Και εγώ ήμουν επιφυλακτικός απέναντί του, αλλά τα αποτελέσματα τόν δικαιώνουν, αυτός αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι σοβαρός και συνετός και επιδέξιος (αλλά και οι ικανότατοι πολιτικοί συνεργάτες του, Βορίδης, Γεωργιάδης, και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα), και οι έξαλλες κραυγές, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, μπαίνουν στο περιθώριο. Εάν συνεχίσουμε βεβαίως έτσι. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε.

Περιοδικό Ρεσάλτο: Ανοικτή συζήτηση για την μετανάστευση (Δευτέρα 29 Οκτ., 7 μ.μ., αίθουσα ΕΣΗΕΑ)

28 Ὀκτωβρίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το περιοδικό ΡΕΣΑΛΤΟ, οργανώνει ανοικτή συζήτηση, στην αίθουσα διαλέξεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ. με θέμα:

Ο μεταναστευτικός εποικισμός και το μέλλον της Ελλάδας.
Η διακίνηση των πληθυσμών: Στρατηγική της Νέας Τάξης.

Ομιλητές:
· Παπαθεμελής Στέλιος
· Αποσκίτης Λεωνίδας, συγγραφέας
· Κολοβός Γιάννης, συγγραφέας, επικοινωνιολόγος
· Ρωμανός Κωνσταντίνος, καθηγητής φιλοσοφίας

Τη συζήτηση θα διευθύνει ο Θύμιος Παπανικολάου, διευθυντής του ΡΕΣΑΛΤΟ.

(more…)

Εύγε, Δέσποινα Τριβόλη! (Όταν οι λαϊφσταϊλίστες της Lifo παθαίνουν κρίση ειλικρίνειας)

12 Ὀκτωβρίου 2007

Τα αγαθά του πολυπολιτισμού: Ευριπίδου και πέριξ, το νέο γκέτο της Αθήνας· άεργοι μετανάστες, ναρκωτικά, πόρνες…

Όταν οι «προοδευτικοί» λαϊφσταϊλίστες δεν κυνηγούν εκδότες εθνικιστικών βιβλίων (και ενώ ο Τσαγκαρουσιάνος ακόμη δεν παραδέχτηκε το λάθος του), τούς ξεφεύγει, χωρίς να τό συνειδητοποιούν (ή έχοντας καταληφθεί από… ξαφνική κρίση ειλικρίνειας και αντικειμενικότητος), η αλήθεια, και δημοσιεύουν ρεπορτάζ όπως το παρακάτω, του προηγουμένου (4-10-2007) τεύχους της Lifo. Είναι μακροσκελές, αλλά αξίζει να διαβαστεί. Εύγε, Δέσποινα Τριβόλη! Εάν αυτό το ρεπορτάζ είχε δημοσιευτεί σε εθνικιστική εφημερίδα θα είχαν φριάξει οι πάντες για τον «ρατσισμό» ενάντια στους μετανάστες, τους ναρκομανείς, τους αναξιοπαθούντες…

Όπου, λοιπόν, οι «προοδευτικοί», «πολυπολιτισμικοί», «αντιρατσιστές» φαντασιώνονταν πολυπολιτισμικές ονειρώξεις, και τελικώς μάς έφεραν τον εφιάλτη. Και αναγκάζονται να παραδεχθούν τελικώς ότι: «Όλοι νομίζαμε πως η περιοχή θα γινόταν όπως έχει γίνει το downtown όλων των πόλεων, κάτι σαν το East Village ή το Soho. Διαψευστήκαμε οικτρά.»

Οι κάτοικοι, όμως, τί φταίνε που φορτώθηκαν τα πολυπολιτισμικά πειράματα στην πλάτη τους;

Διαβάστε στο τέλος και ένα καταπληκτικό σχόλιο αναγνώστη.
(more…)

Ο Γ. Καραμπελιάς αποκαλύπτει τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως οργάνου της νεοταξικής παγκοσμιοποίησης

30 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης του περιοδικού «Άρδην», σε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση (αν και διαφωνώ με τις θέσεις της «πατριωτικής Αριστεράς» ως προς τον ΛΑ.Ο.Σ., αυτό όμως είναι άλλο ζήτημα), αποκαλύπτει τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως οργάνου της νεοταξικής παγκοσμιοποίησης. Ακόμη και ως προς το ζήτημα των μεταναστών. Πρέπει να καταλάβουμε, επισημαίνει ο Γ. Καραμπελιάς (και όχι κάποιος «ακροδεξιός») ότι η λαθρομετανάστευση χρησιμοποιείται από το κεφάλαιο και την διεθνή εξουσία προς όφελος τους κεφαλαίου και της διεθνούς εξουσίας, εις βάρος των λαών. Ανάλογη είναι η στάση του Συνασπισμού (στο πλευρό της αμερικανικής νέας τάξης, της διεθνούς εξουσίας, του κεφαλαίου, των ισχυρών), σε όλα τα θεμελιώδη ζητήματα: Αποεθνικοποίηση, αναθεώρηση της Ιστορίας και διαγραφή της ιστορικής μνήμης, υποκριτικός «πολυπολιτισμός» και «αντιρατσισμός», είναι αυτά ακριβώς που προωθεί προς το συμφέρον του το διεθνές κεφάλαιο.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς και οι συνεργάτες του, και πολλοί που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις από τον χώρο της «πατριωτικής Αριστεράς», δεν πιστεύουν βεβαίως ότι ικανή πολιτική αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση μπορεί να προέλθει από τον ΛΑ.Ο.Σ. (Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλον πολιτικό φορέα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση καλύτερο και αποτελεσματικότερο. Αγωνίζομαι με αυτόν που ήδη κατάφερε ό,τι κατάφερε με σκληρούς αγώνες πολλών αγωνιστών. Ο κ. Καραμπελιάς μπορεί αν θέλει να φτιάξει κάτι καλύτερο στο πολιτικό σκηνικό (επί του πνευματικού και ιδεολογικού, ήδη έχει κάνει πολλά με το «’Αρδην» και με τα βιβλία του (όχι ο μόνος βεβαίως)· δεν αντιλέγω σε αυτό, κάθε άλλο). Αλλά μέχρι τότε συζητώ επί υπαρκτών δεδομένων.)

Σημασία, όμως έχει ότι ακόμη και η Αριστερά, ολόκληρη η Ελληνική κοινωνία, αποδέχεται πλέον και προβληματίζεται σοβαρά επί ζητημάτων που κάποτε μόνον οι Έλληνες εθνικιστές τολμούσαν να θέσουν. Αυτό είναι κάτι μας γεμίζει αισιοδοξία και ακόμη μεγαλύτερη πίστη για τον αγώνα των ιδεών μας και το μέλλον της Πατρίδος μας.

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ανάλυση του Γ. Καραμπελιά.

Η ανανέωση της “ανανέωσης”

Γιώργος Καραμπελιάς

[…]

Ένα εγχείρημα συσκότισης στην αριστερά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η ηγεσία του Συνασπισμού επιχείρησε –με σχετική επιτυχία– ένα «ζογκλερίστικο» εγχείρημα ιδεολογικής και πολιτικής συσκότισης:

Η υπεράσπιση της παγκοσμιοποίησης και των αποεθνοτικών διαδικασιών, που αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της ιδεολογίας του, εμφανίζεται ως υπεράσπιση των… θυμάτων της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή των μεταναστών, των νέων, των εργαζόμενων της ελαστικοποιημένης εργασίας.

Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα κομβικά ζητήματα: Η αποδοχή ενός μοντέλου “ανοικτών συνόρων”, σημαίνει ενίσχυση του εμπορίου, του τουρισμού, του καταναλωτισμού, των μεγάλων μεταφορικών συστημάτων, των αεροδρομίων, δηλαδή της “ανάπτυξης”, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται δήθεν ως υπερασπιστής της οικολογίας και των δασών. Στην πραγματικότητα προωθεί απλώς ένα “πρασίνισμα” του συστήματος, με το αζημίωτο για τους επαγγελματίες περιβαλοντολόγους, όπως έκαναν οι Πράσινοι στη Γερμανία.

Ή πώς είναι δυνατόν να προστατευθεί ότι έχει απομείνει από το κράτος πρόνοιας και τις εργασιακές κατακτήσεις σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, όταν σε όλη τη Δύση προωθούνται οι στρατηγικές της απορύθμισης;

Πώς μπορεί να οικοδομηθεί ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης σε μια νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδομεί το σύστημα εκπαίδευσης; Και όμως ο Συνασπισμός υποστηρίζει μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά, που ρυθμίζει όλες τις βασικές οικονομικές και κοινωνικές κατευθύνσεις, δηλαδή καταδικάζει τη χώρα μας να μη μπορεί να διατηρήσει ένα αυτόνομο σύστημα εκπαίδευσης.

[…]

Η χρησιμοποίηση των μεταναστών

Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να καταγγέλλεις την παγκοσμιοποίηση και την «ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων», αλλά να τάσσεσαι δημαγωγικά υπέρ των «ανοικτών συνόρων» και της ελεύθερης διακίνησης εργατικού δυναμικού, που αποτελεί τον βασικό μοχλό για τη διεθνοποίηση του εφεδρικού στρατού εργασίας, για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και την πτώση των μισθών. Δεν μπορείς να αποκρύπτεις πως η πτώση του πληθωρισμού επί Σημίτη, και η παράλληλη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των χαμηλόμισθων εργαζόμενων, ήταν συνέπεια της πολιτικής των «ανοικτών συνόρων» του κεφαλαίου, και να επικεντρώνεσαι μόνο στα φαινόμενα ξενοφοβίας ή και ρατσισμού, ιδιαίτερα των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

Δεν μπορείς, ακόμα, να αποκρύπτεις πως η πολιτική των «ανοικτών συνόρων» είναι πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου, ούτε πως η αθρόα είσοδος μεταναστών από γειτονικές χώρες με αλυτρωτικές διεκδικήσεις εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημιουργία στρατηγικών μειονοτήτων. Δεν μπορείς, εν τέλει, να σπρώχνεις λαϊκά στρώματα στο ΛΑΟΣ και να ενισχύεις ένα υπόγειο ρεύμα ξενοφοβίας που, αργά ή γρήγορα, θα ξεσπάσει, αντί να προωθείς μία ρύθμιση του μεταναστευτικού ζητήματος, με χτύπημα της λαθρομετανάστευσης που διευρύνει διαρκώς τη μαύρη εργασία, και με την ισότιμη ένταξη των υπαρχόντων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι… μετανάστες και τα δικαιώματά τους χρησιμοποιούνται, στην πράξη, ως ο κύριος ιδεολογικός πολιορκητικός κριός του εθνομηδενισμού, και κινδυνεύουν να πληρώσουν αυτοί για την πολιτική και τα συμφέροντα των αφεντικών τους! Έχουν μεταβληθεί στο κύριο πρόσχημα ώστε ο Συνασπισμός –μαζί με το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ το οποίο εξάλλου αντλεί αδιάκοπα και μέλη και ιδεολογία– να υπερασπίζονται την Τουρκία, το Σχέδιο Ανάν, την παράδοση στην παγκοσμιοποιητική συμμορία των Βρυξελλών, την κατάργηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας! Διότι είναι, τάχα, υπέρ της κατάργησης των… συνόρων προς όφελος των μεταναστών! Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Φιλοθέη, η Βούλα, η Μύκονος, θα διαθέτουν άφθονα και φθηνά εργατικά χέρια για οικοδόμους, κηπουρούς και καθαρίστριες, και οι εκατομμυριούχοι των προγραμμάτων και των μετοχών σε εταιρείες και τράπεζες, θα έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους ότι είναι υπέρ της «εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης». Γι’ αυτό και η εκσυγχρονιστική πτέρυγα του Συνασπισμού «τα βρήκε» τόσο εύκολα με μια δήθεν «επαναστατική» πτέρυγα, διότι της προσφέρει το άλλοθι και τις ψήφους που της χρειάζονται.

[…]

Ο φασίστας Καραμανλής σκέπτεται να μιμηθεί τον φασισμό του φασίστα Σαρκοζύ, προέδρου των φασιστών Γάλλων!

30 Σεπτεμβρίου 2007

Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της σημερινής (30 Σεπτ. 2007) «Καθημερινής».
Θα είναι αρκετή λοιπόν η είσοδος στην Βουλή ενός νέου, δυναμικού, μικρού κόμματος, για να ανατρέψει ριζικά το σάπιο και παρακμιακό ελλαδικό κομματικό κατεστημένο; Θα μπορέσει ο ΛΑ.Ο.Σ. να αποτελέσει τον καταλύτη για να γίνει η χώρα μας μια σύγχρονη, υγιής, δυναμική δημοκρατία, με αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό;

Οι ευθύνες μας είναι τεράστιες. Η Ελλάδα στηρίζει τις ελπίδες της για πολιτική ανανέωση, πρόοδο και ευημερία, στην ανατροπή που μπορούν να φέρουν οι Έλληνες εθνικιστές. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών της Ιστορίας.

Είναι ο ΛΑ.Ο.Σ. σήμερα αντάξιος για αυτόν τον ρόλο; Όχι ακόμη. Αλλά είναι ο μόνος υπαρκτός κοινοβουλευτικός πολιτικός φορέας που εκφράζει το πανεθνικό (πλειοψηφικό στην Ελληνική κοινωνία) μέτωπο ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, ο οποίος τουλάχιστον μάχεται. Αυτό το νόημα είχε και η ψήφος μας.

Η στρατηγική της Ν.Δ. απέναντι σε Καρατζαφέρη
Το κυβερνών κόμμα ετοιμάζει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει την εκ δεξιών πρόκληση από το ΛΑΟΣ

Του Γιωργου Π. Τερζη

Στην προκρούστεια κλίνη βρίσκεται μετά τις 16 Σεπτεμβρίου η Νέα Δημοκρατία, με τον «πολιτικό προκρούστη» να την τραβάει ώστε να καλύψει όλο το πολιτικό φάσμα, από τον μεσαίο χώρο μέχρι τη δεξιά. Πόσο εφικτό είναι αυτό;

Η οριακή πλειοψηφία των 152 βουλευτών και η άποψη πολλών στελεχών ότι η υπόθεση του βιβλίου Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού στοίχισε εκλογικά, ωθώντας πολλούς συντηρητικούς ψηφοφόρους στο ΛΑΟΣ, δημιουργούν ένα προκλητικό πολιτικά περιβάλλον εντός του οποίου η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να χαράξει την πορεία της. Το ζήτημα με το βιβλίο έκλεισε, άρον άρον, την προηγούμενη εβδομάδα, κάνοντας πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ανασάνουν με ανακούφιση αλλά και τον κ. Γιώργο Καρατζαφέρη να πανηγυρίζει τη δικαίωση της πολιτικής του.

Ακολούθησε, την Πέμπτη, η ψηφοφορία για την ανάδειξη του κ. Δημήτρη Σιούφα ως προέδρου της Βουλής. Στελέχη του ΛΑΟΣ δήλωσαν ότι ψήφισαν και οι 10 βουλευτές τον κ. Σιούφα, έστω κι αν υπάρχουν έντονες υπόνοιες πως κάποιοι εξ αυτών, όχι τυχαία, επέλεξαν το λευκό. Στόχος ήταν να αρχίσει η Ρηγίλλης να αναζητά τους δυσαρεστημένους της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν αποκλείεται να ήταν η πρώτη πράξη του «κλεφτοπόλεμου» του κ. Καρατζαφέρη προς τη Νέα Δημοκρατία. Επισήμως, η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με το ΛΑΟΣ ούτε εντός ούτε εκτός κοινοβουλίου και απορρίπτει τα σενάρια συμπόρευσης με τον Γ. Καρατζαφέρη. «Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τα άκρα» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του πρωθυπουργού στο debate των πολιτικών αρχηγών. Και ο Κώστας Καραμανλής θα επιμείνει στο κεντρώο προφίλ του μεσαίου χώρου. Την ίδια στιγμή, όμως, η εκ δεξιών πρόκληση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος θα επιχειρούν τον αφοπλισμό του ΛΑΟΣ είτε με πολιτικές πρωτοβουλίες (π.χ. απόσυρση βιβλίου) είτε με ρητορικές παρεμβάσεις. Στο πεδίο αυτό αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή των απόψεων παραγόντων εκτός κυβέρνησης όπως ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης και, δευτερευόντως, κυβερνητικών στελεχών όπως οι Γ. Ιωαννίδης και Κ. Κιλτίδης.

Η διελκυστίνδα κέντρου – δεξιάς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το βιβλίο Ιστορίας ήταν μόνον η κορυφή του παγόβουνου.

Σκόπια και μετανάστες

Η ονομασία του γειτονικού κρατιδίου των Σκοπίων αναμένεται να είναι το επόμενο πεδίο άσκησης της κυβερνητικής διπλωματίας και στο εσωτερικό. Η αναγνώριση των Σκοπίων από τον Καναδά, συνοδεύτηκε και από την προκλητική πράξη του προεδρεύοντος στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ Σκοπιανού κ. Κερίμ να προσφωνήσει τον πρόεδρο της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αλλά και την, αντίστοιχου ύφους, ομιλία του κ. Τσερβενκόφσκι. Οι ΗΠΑ πιέζουν για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και η κυβέρνηση σύντομα θα κληθεί για ένα συμβιβασμό ή να θέσει βέτο. Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό ήταν οι αναμενόμενες: ο Γ. Καρατζαφέρης ζήτησε την άσκηση βέτο και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθιμος τον ουσιαστικό περιορισμό των διμερών σχέσεων, ένα είδος μίνι εμπάργκο προς τα Σκόπια. Ο κ. Ανθιμος, μάλιστα, άνοιξε εμμέσως πλην σαφώς και ζήτημα μεταναστευτικού νόμου, καλώντας από πολιτικούς και στρατιωτικούς να λάβουν τα μέτρα τους ώστε να υπάρχει έλεγχος της κίνησης στα σύνορα με τα Σκόπια, γιατί «δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε ήρεμα με αυτούς».

Αλά Γαλλικά

Η πρόταση ετέθη σε μία περίοδο που η Νέα Δημοκρατία έχει στρέψει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσοχή της στις πρωτοβουλίες του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί και πολλά στελέχη προβάλλουν τον «γαλλικό δρόμο» ως τον πλέον ενδεδειγμένο για τον κ. Καραμανλή. Το ζήτημα των μεταναστών παραμένει ανοικτό, παρά τον πλήρη νόμο που θέσπισε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Γιατί απλά, ο νόμος αμφισβητείται από τις αδυναμίες της διοίκησης να τον εφαρμόσει. Ως αποτέλεσμα, τα (αντι)μεταναστευτικά μέτρα Σαρκοζί με τους ελέγχους γλωσσομάθειας ή τα τεστ DNA, ακούγονται ελκυστικά για ορισμένους εντός των τειχών και δεν αποκλείεται ένα απλό περιστατικό αστυνομικού δελτίου να πυροδοτήσει το ζήτημα.

Στα θέματα των Σκοπίων και των μεταναστών, όπως και στην υπόθεση της Ιστορίας, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν εκκλησιαστικοί παράγοντες. Νέα Δημοκρατία, ΛΑΟΣ, Στ. Παπαθεμελής και ουκ ολίγοι πράσινοι βουλευτές διαγκωνίζονται για την εύνοια της εκκλησίας. Η εκλογική αποτυχία της κ. Γιαννάκου ή ακόμη και του πρώην βουλευτή Κερκύρας Ν. Γεωργιάδη, αποτέλεσαν ηχηρή απόδειξη της δύναμης του χριστεπώνυμου πλήθους. Αντιθέτως, ο κ. Ευρ. Στυλιανίδης, που απέσυρε το βιβλίο, έλαβε τα συγχαρητήρια του Αρχιεπισκόπου.

«Πολιτική βία»

Εσχατο όχι όμως και αμελητέο είναι το ζήτημα της «πολιτικής βίας» που έθεσε τον περασμένο χειμώνα η κυβέρνηση με αφορμή τις επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις. Ο όρος ακουμπά στη λογική του Νικολά Σαρκοζί για τον έλεγχο των «απόκληρων» των γαλλικών προαστίων. Πώς θα αντιμετωπίσει, εφεξής, ο υφυπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παν. Χηνοφώτης τη δράση ομάδων αναρχικών ή κουκουλοφόρων;

Οι ενδεχόμενες αυτές προκλήσεις, καθιστούν τον βηματισμό της νέας κυβέρνησης εξαιρετικά δυσχερή… πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, μεταξύ του μεσαίου χώρου και των ορατών πλέον σε τμήμα της ελληνικής κοινωνίας συντηρητικών ιδεών.

Συκοφάντης με την βούλα της Δικαιοσύνης ο Στρατής Μπαλάσκας

15 Μαΐου 2007

Αθώοι οι καταδρομείς – Ο συκοφάντης Μπαλάσκας καλείται τώρα από την Δικαιοσύνη να πληρώσει

Συκοφάντης με την βούλα της Δικαιοσύνης ο Στρατής Μπαλάσκας της “Ελευθεροτυπίας”. Καλείται τώρα, επιτέλους, από την Δικαιοσύνη να πληρώσει, για την διά των συκοφαντιών του εξόντωση δύο αθώων, ευσυνείδητων στρατιωτικών.

(Σημείωσις: Είχαν βουήξει για μήνες τα “προοδευτικά” ΜΜΕ για την υπόθεση αυτή. Υπό την πίεση των “προοδευτικών”, υπέκυψαν ακόμη και πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγήτορες, ανάξιοι των αξιωμάτων τους, και επεμβαίνοντας βάναυσα στο έργο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης εξεβίασαν εξοντωτικές αποφάσεις (απόταξη) εις βάρος των ευσυνειδήτων καταδρομέων, χωρίς στοιχεία, μόνο και μόνο επειδή έτσι ήθελαν ο Μπαλάσκας και τα συντρόφια του. Τώρα που η Δικαιοσύνη, αρθείσα στο ύψος της, αθώωσε τελικώς τους καταδρομείς, είδατε έστω και απλή δημοσίευση της αθωωτικής αποφάσεως στα ΜΜΕ που ούρλιαζαν τόσους μήνες; Είδατε πουθενά, έστω και σε δυο γραμμές την είδηση, την οποία δεν θα επληροφορούμην καν εάν δεν τήν ελάμβανα σε κάποιο ηλεκτρονικό φόρουμ, αναδημοσιευθείσα από την παρακάτω και μόνον εφημερίδα; )

Για όσους έχουν αμφιβολίες, ολόκληρο το ιστορικό με συγκλονιστικές λεπτομέρειες, από το περιοδικό “Στρατηγική”, Ιαν. 2005.

Δύο φιλότιμοι στρατιωτικοί εξοντώθηκαν για να ικανοποιηθεί το ακόρεστο ανθελληνικό μίσος των “προοδευτικών” λαθρομεταναστολάγνων.

Ιδού όμως που η Δικαιοσύνη, παρά την λύσσα των μισελλήνων “προοδευτικών” συκοφαντών, άργησε μεν, δικαίωσε δε τους δύο αθώους στρατιωτικούς και παρέδωσε στον δημόσιο εξευτελισμό τον αρχισυκοφάντη Μπαλάσκα.

Αθώοι οι καταδρομείς για το ξύλο στους λαθρομετανάστες
Μπαλάσκας και Ελευθεροτυπία καλούνται τώρα να πληρώσουν τον… λογαριασμό

(“Ελεύθερος Κόσμος”, 6-4-2007)

Στις 28-3-2007, μετά από πολύωρη διαδικασία, το Πενταμελές Στρατοδικείο Αθηνών, κατόπιν και σύμφωνης πρότασης του Εισαγγελέα της έδρας, αθώωσε τον Λοχία ΕΜΘ Ιωάννη Δημόπουλο και τον πρώην ΕΠΟΠ Σεργκέϊ Κουτουνίδη, για τα δήθεν “βασανιστήρια” λαθρομεταναστών στο Φαρμακονήσι.
Tο Στρατοδικείο μάλιστα κατέληξε στην αθωωτική του απόφαση, όχι λόγω αμφιβολιών ή για άλλους λόγους αλλά κρίνοντας ότι η πράξη δεν τελέσθηκε ποτέ (“ελλείψει πράξεως”).

Συνήγοροι υπεράσπισης των δύο Καταδρομέων ήταν οι δικηγόροι Φαήλος Κρανιδιώτης και Κων/νος Χαϊκάλης. Μάρτυρας υπεράσπισης ήταν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Ε.Δ. εφ. Ταγματάρχης Αλέξανδρος Κόντος.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο καταδρομείς είχαν αρχικά αποταχθεί από το Σώμα, αλλά όταν αθωώθηκαν στο πρωτοβάθμιο Στρατοδικείο, ο Ι. Δημόπουλος επέστρεψε μετά από αίτησή που έκανε και υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Το περιστατικό του υποτιθέμενου βασανισμού Παλαιστινίων και 4 Αφγανών λαθρομεταναστών στο Φαρμακονήσι (δίπλα ακριβώς στην Κάλυμνο) έγινε το Σεπτέμβριο του 2004. Θα περνούσε στο “ντούκου”, αν ο γνωστός Μυτιληνιός δημοσιογράφος Στρατής Μπαλάσκας δεν δημοσίευε δύο – τρία πολύ σκληρά δημοσιεύματα στην προστάτιδα των λαθρομεταναστών “Ελευθεροτυπία”. Τα δημοσιεύματα αυτά κινητοποίησαν την τότε ηγεσία του ΓΕΣ, που έστειλε κορυφαίους επιτελείς επί τόπου για να επιληφθούν της υποθέσεως. Το θέμα πήρε γρήγορα μεγάλη έκταση, υπήρξαν σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικόυ εκπροσώπου κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και οι δύο Έλληνες καταδρομείς αποτάχθηκαν από το Σώμα για ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον των καημένων των λαθρομεταναστών!

Μίσος και κακία

Πάνω στην απόγνωσή τους, ο Γιάννης Δημόπουλος και ο Σεργκέϊ Κουτουνίδης έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Διευθυντή της “Ελευθεροτυπίας”κ. Σεραφείμ Φυντανίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 30ης Οκτωβρίου 2004.
Ακολουθούσε απάντηση του Στρατή Μπαλάσκα, την οποία αναδημοσιεύουμε για να αντιληφθείτε το μέγεθος της κακίας του συντρόφου αυτού: “Δεν καταλαβαίνω τα όσα λένε οι δύο πρώην άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Προφανώς στο συγγραφέα της επιστολής δικηγόρο τους δεν του έδωσαν να καταλάβει την άσχημη θέση στην οποία βρίσκονται. Γιατί μάλλον σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται: Εκδιωχθέντες από τις ειδικές δυνάμεις, υπό μετάθεση ως “πεζικάριος” ο ένας στην Χίο και ως “πυροβολικάριος” ο άλλος στον Έβρο, με το ερώτημα της απόλυσης κι οι δύο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποφαίνεται την επόμενη εβδομάδα και με την δαμόκλειο σπάθη των ποινικών αδικημάτων επί της κεφαλής τους να επισείει πολλά χρόνια φυλακής για τον καθέναν. Και κοντά σε όλα, τις καταθέσεις τους με τις οποίες και αποδέχονται τα αδικήματα τους και δηλώνουν … “αμετανόητοι”. Τι θέλουν λοιπόν και οι δύο και στέλνουν επιστολές Ο Θεός και ο δικηγόρος τους ξέρουν…”!

Προετοιμάζουν αντεπίθεση!

Ο “Ε.Κ.” μίλησε την Μεγάλη Τετάρτη με τον δικηγόρο των δύο καταδρομέων, γνωστό ποινικολόγο κ. Φαήλο Κρανιδιώτη, ο οποιος μας προανήγγειλε ότι μετά την αθωωτική απόφαση του Πενταμελούς Στρατοδικείου Αθηνών, το οποίο έκρινε την πράξη ως ουδέποτε τελεσθείσα, ανοίγει ο δρόμος για υποβολή αγωγών χρηματικής αποζημιώσεως εναντίον των συκοφαντών, οι οποίοι ταλαιπώρησαν επί 31 μήνες τους δύο Έλληνες καταδρομείς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κ. Στρατής Μπαλάσκας θα κληθεί να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης προς τους δύο καταδρομείς, αν η ελληνική Δικαιοσύνη τον καταδικάσει.

Η ιστορική αυτή απόφαση του Στρατοδικείου Αθηνών στέλνει μήνυμα σε όλους τους επίδοξους προστάτες των λαθρομεταναστών, να ελέγχουν εξονυχιστικά τα περιστατικά πριν καταγγείλουν για ρατσιστική συμπεριφορά τους άνδρες των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Και οι φιλελεύθεροι Αμερικανοί λένε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ στην λαίλαπα της ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

30 Σεπτεμβρίου 2006

Ακόμη και οι πένες – αιχμές του δόρατος του αμερικανικού φιλελευθερισμού και της “προοδευτικής” δημοσιογραφίας, όπως οι Krugman και Friedman των N.Y. Times, σε στροφή 180 μοιρών σε σχέση με το παρελθόν, ζητούν αυστηρά μέτρα κατά της λαθρομεταναστεύσεως (Friedman: “οι καλοί φράκτες κάνουν την καλή μεταναστευτική πολιτική”!), καθώς η ανεξέλεγκτη εισβολή των λαθρομεταναστών απειλεί να τινάξει την αμερικανική οικονομία και την κοινωνία στον αέρα (όπως αποδεικνύουν οι επιστημονικές μελέτες, εις αντίθεσιν με τα προπαγανδιστικά συνθήματα των ημετέρων νεοφιλελευθερο- αριστερο- “προοδευτικών”, ότι δήθεν χάρη στους μετανάστες πέφτει ο πληθωρισμός, κάνουμε μααστρίχτια και Ολυμπιακούς και θεραπεύουμε τριχόπτωση και ανικανότητα).

Οι μόνοι που ζουν σε άλλον κόσμο είναι οι βλάκες ελλαδίτες νεοφιλελεύθεροι τύπου ερούστερ, και οι προπαγανδιστές ροζ αριστεροί, εκσυγχρονιστήρια και συνασπιστήρια, μπιστοκουναλάκηδες και κωστογιωργάκηδες.

Ο Γιάννης Κολοβός (εκ των πλέον σοβαρών και εγκύρων μελετητών του φαινομένου της μεταναστεύσεως στην Ελλάδα) σχολιάζει, ειρωνικώς, ότι επιτέλους μπορούμε να ελπίζουμε ότι και οι δικοί μας θα βάλουν μυαλό· αντιγραφείς οι τελευταίοι των αμερικάνων στα πάντα, όπως είναι, μπορεί να τούς ακολουθήσουν και στην στάση κατά της λαθρομεταναστεύσεως. Δεν τό πιστεύω εγώ όμως. Οι αμερικάνοι, και στην περίπτωσή μας οι Ευρωπαίοι, τίς χώρες τους θα τίς φροντίσουν. Τα δουλικά τους στην Ελλάδα, όμως, θα είναι όμως χρήσιμα για να κάνουν την Ελλάδα χώρα υποδοχής και μόνιμο, απέραντο προσφυγικό καταυλισμό, για να γλυτώσουν αυτοί (και να γίνουμε και πιο “ελέγξιμοι”)…

Αντιγράφω από τις “Ελληνικές Γραμμές”:

Μεταναστευτικό ζήτημα και δημοσιογραφική ελίτ των ΗΠΑ

του Γιάννη Κολοβού *

Ο δημοσιογραφικός σχολιασμός των πρόσφατων γεγονότων στις ΗΠΑ αναφορικά με τα εκατομμύρια των – κυρίως ισπανοφώνων – παρανόμων μεταναστών και την συζήτηση που γίνεται γύρω από το θέμα της παροχής ή μη νέας ευκαιρίας νομιμοποίησής τους, δείχνει μία αλλαγή στάσης των μεγάλων εφημερίδων και των κύριων αρθρογράφων τους σε κάποια θέματα σχετικά με τις συνέπειες της μετανάστευσης.

Η αλλαγή αυτή είναι ενδιαφέρουσα καθώς είναι ζήτημα χρόνου να γίνει αποδεκτή από την δική μας, την εγχώρια δημοσιογραφική και πολιτική ελίτ. Ας μην μας διαφεύγει ότι η συγκεκριμένη ελίτ, είτε αριστερή είτε φιλελεύθερη, είναι ως επί το πλείστον ιδεολογικά ετερόφωτη και συνηθίζει να μεταφέρει σε εμάς «ιδέες» και «πρακτικές» οι οποίες προέκυψαν σε άλλες κοινωνίες και αφορούσαν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ακόμα και η θεωρία περί «πολυπολιτισμικότητας» στην οποία αναφέρεται πολύ συχνά (χωρίς όμως να μας την εξηγεί κάποιος) είναι προέλευσης ΗΠΑ.

Η μεταστροφή είναι ξεκάθαρη σε άρθρο του φιλελεύθερου αρθρογράφου των New York Times Paul Krugman (1). Στο άρθρο αυτό ο Krugman παραδέχεται τα εξής:

1) «το καθαρό κέρδος της αμερικανικής οικονομίας από τη μετανάστευση…είναι μικρό. Ρεαλιστικές εκτιμήσεις μάς δείχνουν ότι, από το 1980 μέχρι σήμερα, η μετανάστευση δεν έχει συνεισφέρει στη σημαντική αύξηση του συνολικού εισοδήματος όσων έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ. H αύξηση αυτή, μάλιστα, είναι πολύ χαμηλότερη από 1%».

2) «παρά το γεγονός ότι η μετανάστευση έχει αυξήσει ελαφρώς τα συνολικά εισοδήματα, οι περισσότεροι από τους φτωχότερους Αμερικανούς έχουν δεχτεί πλήγμα από αυτή – ιδιαίτερα από τους μετανάστες που προέρχονται από το Μεξικό. Επειδή έχουν πολύ χαμηλότερη μόρφωση από τον μέσο Αμερικανό εργάτη, οι Μεξικανοί μετανάστες αυξάνουν την προσφορά ανειδίκευτης εργασίας και πιέζουν προς τα κάτω τους μισθούς που λαμβάνουν οι φτωχότεροι Αμερικανοί. H πιο εμπεριστατωμένη μελέτη πάνω στο θέμα, που έχει γίνει στο Χάρβαρντ από τους George Borjas και Lawrence Katz, μας δείχνει ότι οι Αμερικανοί που εγκατέλειψαν το σχολείο (και δεν έχουν υψηλή μόρφωση) θα κέρδιζαν σήμερα έως και 8% περισσότερα χρήματα, αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες από το Μεξικό».

3) «είναι ανέντιμο να λέμε…ότι οι μετανάστες «κάνουν δουλειές που δεν θα έκαναν οι Αμερικανοί». H επιθυμία να εργαστεί κανείς σε μια συγκεκριμένη δουλειά έχει άμεση σχέση με το πόσο αυτή πληρώνει – και ο λόγος που κάποιες δουλειές προσφέρουν πολύ λίγα χρήματα για να τραβήξουν την προσοχή Αμερικανών εργατών, είναι ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από μετανάστες που αμείβονται με «ψίχουλα»».

4) «Η σύγχρονη Αμερική είναι ένα κράτος ευημερίας, ακόμη κι αν το δίχτυ ασφαλείας στην κοινωνική μας πολιτική έχει περισσότερες τρύπες από όσες θα έπρεπε – και οι ανειδίκευτοι μετανάστες απειλούν να… σκίσουν εντελώς το δίχτυ αυτό…Δυστυχώς, οι ανειδίκευτοι μετανάστες δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους για να καλύπτεται το κόστος των κοινωνικών τους απολαβών».

5) «Ρεαλιστικά, η Αμερική πρέπει να ανακόψει την «απόβαση» στο έδαφός της μεταναστών που είναι ανειδίκευτοι εργάτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθεί καλύτερα η παράνομη μετανάστευση».

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης του ελέγχου των συνόρων και επομένως της δυνατότητας εισόδου στην χώρα φαίνεται ανάγλυφα στα λόγια του αρθρογράφου των New York Times Thomas Friedman (2): «Καθώς είμαι μεγάλος υποστηρικτής της μετανάστευσης, επιθυμώ παράλληλα τη δημιουργία υψηλού φράκτη. Αν η οικοδόμηση πραγματικού τείχους δεν είναι εφικτή, τότε προτείνω την εισαγωγή εθνικής ταυτότητας, με σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα εμποδίζει την πλαστογράφησή της, για κάθε Αμερικανό. Χωρίς την ταυτότητα αυτή δεν θα είναι δυνατή η νόμιμη πρόσληψη, ούτε και η πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες… Οι καλοί φράκτες κάνουν την καλή μεταναστευτική πολιτική. Οι φράκτες κάνουν τους ανθρώπους ασφαλείς και περιορίζουν τον κακώς εννοούμενο αυθορμητισμό. Τα πορώδη σύνορα ενδυναμώνουν μόνο τους ξενοφοβικούς δημαγωγούς».

Όπως φαίνεται και από τα ανωτέρω αποσπάσματα ο Krugman ανατρέπει έναν-έναν όλους τους μύθους γύρω από την μετανάστευση τους οποίους μας σερβίρει σήμερα το εγχώριο πολιτικό, δημοσιογραφικό και ακαδημαϊκό κατεστημένο.

Με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε και ο John Broder (3) ο οποίος υπογράμμισε και την εξής παράμετρο: «Το προηγούμενο σαββατοκύριακο, περίπου 500.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Λος Άντζελες για να διαμαρτυρηθούν κατά του σκληρού μεταναστευτικού νόμου που εγκρίθηκε από την Βουλή τον Δεκέμβριο και για να πιέσουν την Γερουσία, η οποία συζητά το θέμα αυτές τις μέρες. Ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν πολύ λίγοι Αφροαμερικάνοι, σημείωσε ο Ronald W. Walters, καθηγητής διακυβέρνησης και πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Maryland. Οι οικονομικές προοπτικές τους απειλούνται ευθέως από την τεράστια εισροή παρανόμων μεταναστών, είπε. Οι Αφροαμερικανοί ανταγωνίζονται για θέσεις εργασίας στις κατασκευές, στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, στην συσκευασία κρέατος και στην υφαντουργία, είπε, και τις χάνουν από τους μετανάστες που είναι διατεθειμένοι να δεχθούν χαμηλότερους μισθούς και λιγότερα επιδόματα».

Τέλος, ο αρθρογράφος της Washington Post Robert J. Samuelson σχολιάζοντας τα ίδια γεγονότα (4) υπογραμμίζει ότι:

1) «η Γερουσία φαίνεται έτοιμη να εγκρίνει την είσοδο έως και 400.000 «προσκεκλημένων εργατών», ετησίως. Η προσέγγιση της Γερουσίας θα αυξήσει την αμερικανική φτώχεια με το πρόσχημα της κάλυψης εργασιακών «ελλείψεων»».

2) «Αν δεν σταματήσει η σημερινή παράνομη μετανάστευση περίπου 500.000 ανθρώπων, ετησίως, θα ξεπεράσει οποιοδήποτε σύστημα…Οι εταιρείες που προσλαμβάνουν παράνομους εργάτες θα έπρεπε να τιμωρούνται αυστηρά. Αλλά είναι εξίσου ουσιαστικό να σταματήσει η προσέλευση».

3) «Τα παράπονα των επιχειρήσεων για εκτεταμένες «ελλείψεις» σε εργατικά χέρια προσδίδουν αξιοσέβαστο πρόσωπο στη δίψα τους για φθηνή εργασία…Οι δουλειές που προσελκύουν πλήθη μεταναστών έχουν μικρές μισθολογικές αυξήσεις».

Βεβαίως, οι προαναφερθέντες αρθρογράφοι προτείνουν λανθασμένες – κατά την άποψη του γράφοντος – «λύσεις» όπως την εκ των υστέρων νομιμοποίηση ισπανόφωνων μεταναστών και την άκριτη παροχή δικαιώματος ψήφου. Παρ’όλ’ αυτά, η παραδοχή της αναγκαιότητας καλύτερης φύλαξης των συνόρων και της ανακοπής της παράνομης μετανάστευσης, της ανάγκης επιβολής κυρώσεων σε όσους απασχολούν παράνομους μετανάστες, το ότι το κέρδος από την μετανάστευση είναι μικρό, το ότι η μετανάστευση επιβαρύνει την κοινωνική πρόνοια, το ότι από την μετανάστευση πλήττονται σοβαρά τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και επωφελούνται οι εργοδότες αποτελεί μία αξιοσημείωτη στροφή σε σύγκριση με όσα υποστήριζε η δημοσιογραφική ελίτ των ΗΠΑ τα τελευταία 20 έτη.

Υπάρχει, επομένως, ελπίδα και για τους δικούς μας καθοδηγητές της κοινής γνώμης. Τότε, ίσως μπορέσει να ανοίξει ένας διάλογος επί του θέματος βασισμένος σε στοιχεία και επιχειρήματα και όχι σε κραυγές και εκτόξευση κατηγοριών για «ρατσισμό» και «ξενοφοβία». Αρκεί να μην χρειασθούν 20 χρόνια για να αντιληφθούν τις πραγματικές παραμέτρους του προβλήματος…

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1) Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στα «Νέα» στις 1-2/4/2006 με τίτλο «Μετανάστευση με όρια» και στην «Καθημερινή» στις 2/4/2006 με τίτλο «Μετανάστευση: κέρδη και ζημιές μετρούν οι ΗΠΑ».
2) Thomas Friedman «Ψηλοί φράκτες και μεγάλες πύλες», Καθημερινή 16/4/2006.
3) John M. Broder, «Immigrants and the Economics of Hard Work», The New York Times 2/4/2006.
4) Robert J. Samuelson «Η νομιμοποίηση των ισπανόφωνων μεταναστών», Καθημερινή 9/4/2006.

* ο Γιάννης Κολοβός είναι επικοινωνιολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Κουτί της Πανδώρας: Παράνομη Μετανάστευση και Νομιμοποίηση στην Ελλάδα» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός.