Μεταναστευτικοῦ ἐποικισμοῦ ἐπιλεγόμενα – Γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν προπαγάνδα τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ»

1. Ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ δημοκρατία

Νὰ ξεκαθαρίσουμε τοὺς στοιχειώδεις πολιτικοὺς ὅρους. Δικαίωμα ψῆφου τῶν ἀλλοδαπῶν τριτοκοσμικῶν ἐποίκων σημαίνει κατάργησι τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς δημοκρατίας. Δημοκρατία σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν τὸ αὐτεξούσιον, τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα, οἱ Βέλγοι γιὰ τὸ Βέλγιο καὶ οἱ Πακιστανοὶ γιὰ τὸ Πακιστάν. Δὲν εἶναι ἄποψις, εἶναι ὁρισμός. Τελεία.

Ἄποψις εἶναι τὸ νὰ πεῖτε ὅτι δὲν εἶσθε δημοκράτες ἀλλὰ ὀπαδοὶ τῆς παγκόσμιας δικτατορίας. Ὅτι ἐπιθυμεῖτε τὴν κατάργησι ὅλων τῶν φιλελευθέρων πολιτικῶν ἰδεωδῶν, καὶ πρὸ παντὸς τῆς ἀρχῆς τῆς ἐθνικῆς αὐτοδιαθέσεως, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀγωνίστηκε ὁ εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς καὶ οἱ πατέρες μας στὸ πεδίο τῆς μάχης. Δικαίωμά σας, ἀλλὰ νὰ ὀμολογεῖτε ὅτι εἶστε φασίστες ἰμπεριαλιστὲς καὶ ὄχι δημοκράτες, γιὰ νὰ ξέρουμε ἐπὶ ποίας βάσεως συζητοῦμε.

Μιὰ ἀπορία ἔχω, καὶ παράπονο -τὸ λέω, μὲ πληγώνει. Γιατί τέτοιο μίσος γιὰ τὴν ἴδια σας τὴν Μάνα ποὺ σᾶς γέννησε καὶ σᾶς ἔθρεψε; Γιατὶ τέτοιο μίσος γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς παπποῦδες σας, γιατὶ τέτοιο μίσος γιὰ τὸν ἴδιο σας τὸν τόπο; Τέτοιο μίσος, τὴν ἴδια σας τὴν Μάνα, νὰ ποδοπατάτε τὰ φυλαχτὰ ποὺ σᾶς ἄφησε, ποτισμένα με τὰ δάκρυά της, νὰ τῆς ξεσκίζετε τὰ ροῦχα καὶ νὰ τὴν πετάτε στὶς ὀρδὲς τῶν ξένων καννιβάλων; Τέτοιο μίσος γιὰ τοὺς συμπολίτες σας, τὰ ἀδέλφια σας, τὸν ἴδιο σας τὸν ἑαυτό, γιατί; Γιατί; Γιατί;

αλλοδαποί εισβολείς

* * *

2. Jus soli (Δίκαιον ἐδάφους)

Κόκκινη κάρταἈπορία.

Κατὰ τοὺς παρανοϊκοὺς Ἀλιβιζάτους καὶ Καμπύληδες, ὁ ξένος ΙΚΕΤΗΣ ποὺ προσφεύγει στὴν αὐλὴ τοῦ νοικοκύρη, δὲν ἔχει μόνον ΕΛΠΙΔΑ γιὰ ἕνα κατάλυμα κι ἕνα πιάτο φαΐ, μέχρι νὰ μπορέσῃ νὰ τραβήξῃ τὸν δρόμο του, ἀλλὰ καί… «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» νὰ καταλάβῃ καὶ νὰ ΔΙΟΙΚῌ τὴν οἰκία τοῦ νοικοκύρη; «Δικαίωμα» νομῆς καὶ ἰδιοκτησίας;

(Καὶ τὸ ἕνα πιάτο φαῒ ἔχει καὶ αὐτὸ ἀκόμη ὅρια, βεβαίως. Ἐὰν ὁ νοικοκύρης δῇ τὰ στίφη ὅλης τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς σὰν σύννεφο ἀκρίδες νὰ ὁρμοῦν στὸ ὑποστατικό του, θὰ κλειδαμπαρώσῃ φράχτες καὶ πόρτες καὶ παράθυρα καὶ θὰ βάλῃ τοὺς φύλακες στὸ μονοπάτι, σὲ θέσι μάχης. Πρέπει κι αὐτὸς νὰ προστατέψῃ τὴν οἰκογένειά του.)

Ἀπορία.

Ἐὰν πιάσῃς δουλειὰ στὸ Λονδίνο, τώρα ποὺ ἔχουμε Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι καὶ παγκοσμιοποίησι, δικαιοῦμαι νὰ καταλάβω τὸ οἰκόπεδο καὶ τὸ ἐξοχικό σου στὴν Μονεμβασιά, καὶ νὰ τὸ γράψω ἰδιοκτησία μου, ἀφοῦ ἐγὼ θὰ εἶμαι κάτοικος Ἑλλάδος ἐνῷ ἐσὺ ὄχι;

Ἀπορία.

Ἀφοῦ εἶναι… «δημοκρατικὸ δικαίωμα», κατὰ τοὺς παρανοϊκοὺς Καμπύληδες, τοῦ κάθε Πακιστανοῦ ἢ Νιγηριανοῦ ἢ Κινέζου νὰ διαλέγῃ ὁποιαδήποτε ἰθαγένεια (sic) τῆς ἀρεσκείας του, καὶ νὰ γίνεται Ἕλληνας, Βέλγος ἢ Καναδός, ὅπως διαλέγει ὁμάδα καὶ γίνεται Παναθηναϊκός, Ὀλυμπιακὸς ἢ ΑΕΚ, μποροῦμε ἄραγε νὰ διαλέγουμε καὶ οἰκογένεια καὶ νὰ δηλώσω ἐγὼ π.χ. υἱὸς καὶ κληρονόμος Βαρδινογιάννη; (Μᾶλλον, προτιμῶ Λάτση, διότι εἶμαι φιλότεχνος καὶ ἔχουν θαυμαστὴ συλλογὴ ἔργων τέχνης καὶ ἀρχαίων.)

* * *

3. «Δικαίωμα»

αλλοδαποίΔὲν καταλαβαίνω τὴν λέξι «δικαίωμα».
Πρόκειται, πράγματι, γιὰ πρωτόγονο, προ-πολιτικὸ ὅρο. (Βλέπε καὶ Χρῆστος Γιανναρᾶς, «Ἡ ἀπανθρωπία τοῦ δικαιώματος». Ἄκου καὶ ραδιοφωνικὴ ἐκπομπή στὸ ΣΚΑΪ: ἐκπομπὴ 14, «Ἀτομικὰ δικαιώματα».)

Τὸ παιδὶ ἔχει, ἔναντι τῶν γονέων, δικαιώματα, τὰ ὁποῖα διὰ τῆς βίας διεκδικεῖ καὶ κατακτᾷ;
Ἤ ἔχει κληρονομιά, καὶ ἐλευθερίες;

Ἀπὸ τὸν πατέρα μου δὲν ὑφαρπάζω «δικαιώματα».
Ἀπὸ τὸν πατέρα μου ἔχω κληρονομιά -τὸ ζῆν, τὸ εὐ ζῆν, μέχρι καὶ τὸ οἰκόπεδο.
Κληρονομιὰ καὶ εὐγνωμοσύνη καὶ χρέος.

Ἔχει, μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ὁ πολίτης ἀπὸ τὴν Πατρίδα, ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν Μητέρα Γῆ, δικαιώματα;

Δὲν εἶμαι ἅρπαγας νομάς. Καὶ δὲν θέλω νὰ μὲ ὑποβιβάζουν σὲ τέτοιον.
Εἶμαι ἀριστοκράτης κληρονόμος.

* * *

4. Αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν

Ξένε!Εἶμαι ρατσιστής;
Δὲν ξέρω.
Καλύτερα ὅμως ρατσιστής, φασίστας, ναζιστής, μισάνθρωπος, παρὰ σιχαμερὸς μισέλληνας καὶ χαμερπὴς γραικύλος.
Ἐσὺ μοῦ παίρνεις τὸ σπίτι μου, χαντακώνεις τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μου, καὶ μὲ ρωτᾶς ἂν εἶμαι φασίστας;
Καὶ τοῦ Χίτλερ, καὶ τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Ταμερλάνου καὶ τοῦ Ἴντι Ἀμὶν Νταντὰ ὁπαδὸς θὰ γίνω, γιὰ νὰ σώσω τὰ παιδιά μου.

Οἱ χρυσαυγίτες εἶναι καλοί;
Δὲν ξέρω. Καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι ἔχουμε πόλεμο.

Σήμερα οἱ Θερμοπύλες τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας.
Καὶ τὴν ἀσπίδα ποὺ μᾶς προστατεύει τὴν κρατᾷ ὁ παραστάτης συμπολεμιστής μας χρυσαυγίτης (καὶ ὅποιος ἄλλος ἔχει ἑλληνικὴ καρδιά).

Ζήτω ἡ Νίκη!

* * *

5. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ρατσιστές; Φταῖνε οἱ Ἑβραῖοι;

Ἅγιος ΠαντελεήμωνΟἱ Ἕλληνες φυσικὰ καὶ δὲν εἴμαστε ρατσιστές, ἀφοῦ ἔχουμε δεχθεῖ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδρασι ἑκατομμύρια τριτοκοσμικῶν ἀφροασιατῶν μουσουλμάνων. Γιὰ νὰ ἀνεχόμαστε κάτι τέτοιο, μᾶλλον καρπαζοεισπράκτορες «self-hating» ἑλληνοφοβικοὶ εἴμαστε, παρὰ ρατσιστές.

Ὅσο γιὰ τοὺς Ἑβραίους, καλὰ θὰ κάναμε νὰ παίρναμε μαθήματα ἀπ᾿ αὐτούς, ἀντὶ νὰ τοὺς κατηγοροῦμε. Καὶ γιὰ τὸ ἐρώτημα ποιὸς φταίει, νὰ κοιτάζαμε τὸν καθρέπτη.

Ἔ λοιπὸν ναί, εἶναι καιρὸς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἀντισημιτικὲς προκαταλήψεις. Καὶ μάλιστα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐθνικιστές. Τὸν βλακώδη ἀντισημιτισμὸ τοῦ εἴδους «ἀμερικάνοι-ἑβραῖοι, φονιάδες τῶν λαῶν» (ζήτω ὁ πατερούλης Στάλιν), «Ἀραφάτ, Καντάφι, Σαντάμ, Ἄραβες μουσουλμάνοι ἀδέλφια μας» κ.λπ. ἂς τὸν ἀφήσουμε στὸ ΚΚΕ καὶ στὴν λοιπὴ παρανοϊκὴ Ἀριστερά.

Εἶναι δυνατὸν κύριε νὰ ἀδιαφορῇς, ἔτι δὲ μᾶλλον νὰ συνηγορῇς στὴν εἰσβολὴ καὶ κατάληψι τοῦ τόπου σου ἀπὸ ἑκατομμύρια τριτοκοσμικοὺς ἀφροασιάτες μουσουλμάνους, καὶ νὰ σὲ ἐνοχλοῦν ἑκατὸ φιλήσυχοι ἑλληνοεβραῖοι, οἱ ὁποῖοι, πάππου προς πάππο ἐν Ἑλλάδι, τιμοῦν τὶς οἰκογενειακές τους παραδόσεις (καὶ καλὰ κάνουν);

Ἐμένα οἱ μὲν ἑλληνοεβραῖοι δὲν μὲ ἐνοχλοῦν (οὔτε οἱ Ἰσραηλινοί, μὲ τοὺς ὁποίους σήμερα ὑπάρχουν δυνατότητες ἐπωφελοῦς στρατηγικῆς συνεργασίας), οἱ δὲ λαθρομετανάστες μὲ ἐνοχλοῦν καὶ ἀπειλοῦν τὸ μέλλον μου, ἀλλὰ δὲν τοὺς μισῶ. Ἀδιάλλακτα καὶ ἀνελέητα μισῶ ὅμως καὶ ἐχθρεύομαι τοὺς πραξικοπηματίες «Ἕλληνες» ποὺ ἔβαλαν σκοπό, τὴν γωνίτσα αὐτῆς τῆς γῆς ποὺ ἔσπειραν οἱ πρόγονοί μου μὲ τὰ κόκκαλά τους καὶ πότισαν μὲ τὸ αἷμά τους γιὰ νὰ τὴν νοικοκυρέψουν καὶ νὰ μεγαλώσουμε ἐλεύθερα τὰ παιδιά μας, τὴν γωνίτσα αὐτῆς τῆς γῆς νὰ τὴν κάνουν οἱ προδότες τριτοκοσμικὴ καταβόθρα καὶ κολαστήριο ψυχῶν.

Διαφημίσεις

Ἐτικέττες:

Μία ἀπάντηση to “Μεταναστευτικοῦ ἐποικισμοῦ ἐπιλεγόμενα – Γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν προπαγάνδα τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ»”

 1. Ἐριχθόνιος Says:

  Ιωάννης Κωτούλας: 150.000.000 ευρώ το κόστος μόνο της περίθαλψης των παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα, δεν έχει υπολογιστεί το κόστος σε άλλα θέματα. Στην Γαλλία το συνολικό ετήσιο κόστος της μαζικής μετανάστευσης ήταν 36 δισεκατομμύρια ευρώ το 2005, 71,76 δισ. ευρώ το 2009. Στη Σουηδία η καθαρή οικονομική ζημία του κράτους ανά άτομο είναι 175.000 κορώνες (20.500 δολάρια). Στοιχεία που στην Ελλάδα δεν παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία.

  Για την Γαλλία βλ. την αναφορά στην εφ. Le Figaro, φ. 18/11/2005 για τη μελέτη του Yves-Marie Laulan, Προέδρου του Ινστιτούτου Γεωπολιτικής των Πληθυσμών. Για τη Σουηδία βλ. K. Storesletten, “Fiscal Implications of Immigration: A Net Presence Value Calculation”, Scandinavian Journal of Economics 105:3 (2003), 487-506.

  Χρειάζεται μία αναλυτική μελέτη με επεξεργασία των δεδομένων για την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές στο οικονομικό κόστος της μαζικής μετανάστευσης για τους γηγενείς φορολογούμενους πολίτες θα πρέπει να υπολογιστούν οι παρακάτω επιμέρους παράγοντες:
  α. το κόστος της διατήρησης των εθνοτικών ισορροπιών,
  β. το κόστος για την στέγαση των μεταναστών,
  γ. το κόστος για την περίθαλψη και την υγεία των μεταναστών,
  δ. το κόστος για τη συμμετοχή σε δημόσια αγαθά, όπως η ύδρευση, η ηλεκτρική ενέργεια και οι βασικές υποδομές,
  ε. το κόστος για την ανάπλαση οικιστικών περιοχών, οι οποίες υποβαθμίζονται από την αύξηση της εθνοτικής διαφοροποίησης ή την γκεττοποίηση των εθνοτικών ομάδων των μεταναστών,
  στ. το κόστος για την καταπολέμηση της αυξημένης λόγω της μετανάστευσης εγκληματικότητας,
  ζ. το κόστος για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

  Έχουμε αντιληφθεί για τί ποσά μιλάμε; Υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει οικονομικά η χώρα έχοντας μετατραπεί σε αποθήκη εκατοντάδων χιλιάδων παρανόμων μεταναστών;

  Η μετανάστευση έχει θετικές συνέπειες για την χώρα υποδοχής, όταν:
  α. ο αριθμός των μεταναστών είναι μικρός,
  β. πρόκειται για επιλεγμενη μετανάστευση, δηλαδή για συγκεκριμένη απασχόληση,
  γ. υπάρχει συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική ενσωμάτωσης των μεταναστών, ενσωμάτωσης όχι απλώς οικονομικής, αλλά και πολιτισμικής.
  Οι χώρες της ΕΕ έχουν προσανατολιστεί πλέον στην επιλεγμένη μετανάστευση, αποσυνδέοντας τη μετανάστευση από την εκχώρηση ιθαγένειας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...